پایش وضعیت ماشین آلات دوار

با پیشرفت روزافزون صنایع و گسترش بکارگیری تجهیزات مدرن در صنعت، مقوله تعمیرات و نگهداری به یکی از مسائل مهم و ضروری تبدیل شده است. با انتخاب شیوه مناسب در نگهداری و تعمیرات میتوان از هزینه های سنگین آن تا حد زیادی کاست. از بهترین شیوه های تعمیرات و نگهداری ماشین آلات میتوان به روش تعمیرات و نگهداری پیشگویانه(PDM) اشاره نمود که لازمه آن استقرار یک یا چند تکنیک تکنیک پایش وضعیت(CM)در سیستم میباشد.
منظور از پایش وضعیت(CM)تعیین وضعیت سیستم با اندازه گیری علائم مشخصه آن و بهره گیری از این اطلاعات برای پیش بینی خرابی سیستم است.
تکنیکهای پایش وضعیت عبارتند از: آنالیز ارتعاشات، آنالیز مودال، آنالیز صدا، آنالیز پروسس، آنالیز جریان موتور، ترموگرافی و NDT.
شرک آپام ماشین در راستای انجام امور خدماتی خود قادر به استقرار متد پایش وضعیت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نبروگاهی، خودرو سازی، سیمان، غذائی و ... میباشد.