اخبار و مقالات

تهران، مرکز همایشهای رازی، 12 و 13 دی ماه 1390

طی دو روز برگزاری سومین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو در مجموع 54 مقاله فنی وتخصصی، 23 موردکاوی، 33 مقاله پوستر و 24 سخنرانی توسط مدیران و اساتید و 6 سمینار آموزشی همزمان در 5 سالن به تفکیک تجهیزات دوار شامل توربین، پمپ، کمپرسور، موتور، فن و دمنده ارائه شد. مراسم اختتامیه کنفرانس رأس ساعت 16 سه شنبه 13 دی، با سخنان آقایان مهندس احمدرضا حیدرنیا از شرکت ملی صنایع پتروشیمی دکتر مصطفی کریمیان اقبال از دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمود رضا میوه چی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور شروع شد و در ادامه میزگردی برگزار گردید.

برچسب ها