اخبار و مقالات

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت

با ورود به دنیای مدرن و پیچیده تجهیزات دوار بخصوص تجهیزات حساس صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و درک عمیق میزان اهمیت استراتژیک این تجهیزات، بحث ارائه خدمات تخصصی تجهیزات دوار به یکی از مسائل مهم و ضروری در مقوله تعمیرات و نگهداری تبدیل شده است.

برچسب ها